Oferta

Kierownik budowy, Inspektor nadzoru - Jarosław Krzeszowiak

Dewizą mojej firmy jest indywidualne i rzetelne podejście do potrzeb moich klientów, celem dopasowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług budowlanych.

Profesjonalny nadzór inwestorski daje możliwość kontrolowania na bieżąco postępu prac na placu budowy oraz ich realizacji zgodnie z normami i dokumentacją projektową. Należy jednak pamiętać, że takie kontrole i nadzory powinny być zlecane wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są w stanie wskazać wszelkie nieprawidłowości w trakcie realizacji konkretnego obiektu.

Moja firma świadczy usługi takie jak:

 

Oferuję pełnienie funkcji kierownika budowy i rozbiórki oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, między innymi na terenach objętych eksploatacją górniczą (szkody górnicze), w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Normy i Sztukę Budowlaną.

Wykonuję oceny i opinie techniczne, przeglądy okresowe budynków (roczne i pięcioletnie) oraz przeglądy elektryczne a także zakładam i prowadzę książki obiektu budowlanego.

Oferuję dokończenie przerwanych budów i budynków, posiadających wady prawne a także wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, w celu zakończenia ich budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  Reprezentuję inwestora przed organami jednostek samorządu terytorialnego, gestorami sieci i nadzorem budowlanym.

Wykonuję projekty rozbiórek, budowlane i wykonawcze budynków oraz przyłączy wod-kan i gaz, adaptacje typowych projektów budowlanych, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków.

Wykonuję:

  • inwentaryzacje budowlane,
  • oceny i opinie techniczne,
  • zmiany sposobu użytkowania,
  • kosztorysowanie robót budowlanych,
  • projekty organizacji ruchu,
  • roboty budowlane.

Współpracuję z geodetami, inspektorami nadzoru i projektantami branży elektrycznej, drogowej oraz wod.-kan., co. i gaz, a także wybranymi wykonawcami robót budowlanych.

Zapraszam Państwa do skorzystania z usług mojej firmy.